• 06-3654 5243
 • info@patriciaholtkamp.nl

PrivacyverklaringPrivacyverklaring

Patricia Holtkamp, praktijk Patricia Holtkamp

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en aantekeningen over de begeleidings-sessies. Ook worden gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en gegevens die ik, uitsluitend na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals uw huisarts of andere behandelaars.

Ik heb de wettelijke plicht -en u mag van mij verwachten- dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke- en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als therapeut ben ik gehouden aan de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar, voor het cliëntendossier. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en (schriftelijk) uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren bv als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor (evt) waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en intervisie

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

 • NAW gegevens (Naam Adres Woonplaats)
 • Geboortedatum en verzekerdennummer van de verzekerde
 • Datum behandeling
 • Omschrijving behandeling: (24504) psychosociale therapie
 • Kosten van de behandeling

Via het contactformulier op de website verzamel ik de volgende gegevens van u:

 • Uw naam
 • Uw mailadres
 • Facultatief: uw telefoonnummer
 • Het onderwerp waarover u mij wilt spreken
 • Indien u dat hebt ingevuld: een korte beschrijving van uw vraag

Deze gegevens gebruik ik om contact met u te kunnen opnemen voor het maken van een eerste afspraak. Deze gegevens zal ik vervolgens opnemen in uw dossier , danwel verwijderen indien er geen begeleiding zal worden gestart.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2018 te Harderwijk.